VERTEX

activiteiten

Op zaterdag 1 juni is er in en bij de Museumboerderij Pasmanshuus een Hobbybeurs en Preuverije, van 11.00/ 16.00 uur

Voor meer informatie telefoon 0522-472485/ 0622387201

 

Op 3 augustus is er een Boerenboeldag.    

Voor het inleveren van spullen kunt U contact opnemen met telefoonnummer 0522-472485/ 0622387201

 

OPENINGSTIJDEN

Museumboerderij "Pasmans Huus" is gedurende de wintermaanden en ook in de maanden maart en april gesloten.

Openingstijden:

Mei:   dinsdagmiddag, woensdag- en donderdag- van 14.00 - 16.30 uur                                                                                                                            Juni: dinsdagmiddag, woensdag- en donderdag- van 14.00 - 16.30 uur                                                                                                                            Juli:  dinsdagmiddag, woensdag- en donderdag- van 14.00 - 16.30 uur                                                                                                                            Augustus:   dinsdagmiddag, woensdag- en donderdag- van 14.00 - 16.30 uur                                                                                                                  September: dinsdagmiddag, woensdag- en donderdag- van 14.00 - 16.30 uur                                                                                                                Tijdens de Herfstvakantie:    woensdagmiddag van 14.00 - 16.30 uur.

Melkrijders in de voormalige gemeente Ruinen

Stichting Historie van Ruinen heeft in 2012 een nieuwe uitgave gemaakt; "Melkrijders in de voormalige gemeente Ruinen"

Tijdens het samenstellen van het boek NERING IN RUINEN zijn enkele melkrijders genoemd, doch lang niet allemaal. De tijd tot het verschijnen van het boek van het 25 jarig bestaan van de Stiching Historie was te kort om een uitvoerig onderzoek naar de melkrijders in te stellen. Toen is besloten de melkrijders niet op te nemen in het boek, doch hiernaar later een onderzoek in te stellen en de gevonden gegevens in een uit te geven nummer van het periodiek op te nemen.

In het periodiek van de Stichting is meerdere keren gevraagd om namen van melkrijders en de bijbehorende ritten door te geven aan de reactie. Het heeft een tijdje geduurd voordat alle binnengekomen reacties en de door de redactieleden, uit diverse stukken, verzamelde gegevens konden worden verwerkt. Alle verkregen informatie is opgenomen in het boek "Melkrijders in de voormalige Gemeente Ruinen". Tevens is daarbij in iedere periode van ca 10 jaar de aan de rijders toegekende vergoeding opgenomen.

Alles bij elkaar heeft dit een scala aan gegevens opgeleverd. Zo is een beeld verkregen van het melktransport door de melkrijders en de eigen ophaaldienst van de zuivelfabriek met melkauto's.

De opstellers zijn zich ervan bewust dat ook dit overzicht niet compleet zal zijn en dat zeer waarschijnlijk niet alle personenen, die in het verleden melk vervoerd hebben, in het verhaal voorkomen. Toch hebben we gemeend het geheel met deze uitgave te moeten afsluiten. Wij wensen u veel leesplezier met het boekje "Melkrijders in de voormalige Gemeente Ruinen"

Namens het bestuur van de Stichting Historie van Ruinen,

Mw. B. Huizenga- Veld, voorzitter.

WEBSITE

Website!

Op onze website kunt u onder andere zoeken in een register van onderwerpen en namen welke in de verschenen periodieken staan.
Verder treft u een fotoalbum aan. 
Ook zijn er contactformulieren gerealiseerd waardoor u met ons in contact kunt komen